Events and News

Primate, His Grace Abgar Hovakimian's visit to Edmonton on November 20th, 2015

Posted on November 7, 2015 at 1:45 AM Comments comments (273)

Dear Members of the Armenian Community in  Edmonton,

We are pleased to inform you that on Friday, November 20th, His Grace Bishop Abgar Hovakimian, Primate of the Armenian Apostolic Church Canadian Diocese will pay a pastoral visit to Edmonton and will conduct Divine Liturgy and Bless Water with the newly blessed Holy Muron.

At Holy Etchmiadzin on September 27, His Holiness Karekin II, the Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians, blessed the Holy Muron and proclaimed it the “Muron of Victory” in commemoration of the centennial year of the Armenian Genocide.

The newly-blessed Holy Muron was distributed to all dioceses of the Armenian Church.

Click here to watch the Service of the blessing of the Holy Muron - https://www.youtube.com/channel/UCS85J4cHOHwLyeMkB8oIMxQ

The Divine Liturgy will take place at Christ Church (Anglican) 12116 - 102 Avenue, Edmonton T5N 0L6. It will start at 6:30 pm.

Following the Service, we will gather at the church hall to listen to the Primate and get acquainted.

Please bring sweets and pastry to share.

If anyone wishes requiem service or prayer for their sick, let us know in advance.

We all look forward to the pleasure of seeing you there!

St. Narek Parish Council

Armenian Genocide stone placed in the Memorial garden, Edmonton

Posted on July 21, 2015 at 12:25 AM Comments comments (85)

On July 19, Unitarian Chaplain Rev. Audrey Brooks hosted the 7th annual genocide memorial. Speakers from various communities gathered to reflect on the horrors inflicted by human beings. Dr.  Sona Grigoryan raised concerns on Turkish denial of the Armenian Genocide. Along with members of the Armenian community, she placed a large stone in the Memorial garden honouring those murdered in the Armenian Holocaust .-  by  Dr. Junaid Jahangir, Edmonton AB

 


Genocide Memorial Service on July 19, 2015

Posted on July 14, 2015 at 2:00 AM Comments comments (15)

 

Dear fellow Armenians and friends,

 

“Genocide is the responsibility of the entire world.”

― Ann Clwyd, A Matter of Principle

 

On July 19, 2015 a memorial service will remember victims of genocide throughout the world through speakers, song and prayers. The Armenian community is invited to commemorate the Centennial of the Armenian Genocide and will be placing an inscribed stone in the Memorial Garden at 9916- 154 Street in Edmonton, Alberta this Sunday at 1 pm.

 

The service will be led by the University of Alberta’s Unitarian Chaplain Rev. Audrey Brooks of the Edmonton Interfaith Center for Education and Action and UCE.

 

 

- St. Narek Armenian Apostolic Church of Edmonton & Armenian Cultural and Educational Association of Edmonton

 

Summer picnic on June 20th, 2015

Posted on June 16, 2015 at 9:25 PM Comments comments (71)
Dear Armenian community members!

We are pleased to invite you to our Armenian Community summer picnic on Saturday, June 20th  2015, at 1 p.m. at Gold Bar,  Edmonton.

For Gold Bar park address and more information please go to the link below:


This is a potluck event, so please feel free to bring any food or drink (non-alcoholic) you wish to share with your fellow Armenians. You may bring a portable barbecue, or use one of the barbeque pits available at the park ( as of Tuesday, June 2, Edmonton Fire Rescue Services has downgraded from a fire ban to a fire restriction. During a restriction you can still use your backyard fire pits ​provided they meet the Community Standards Bylaws. You may also use your ​BBQs and cooking stoves. Fire restrictions apply to fireworks and open burning).
You may also wish to bring your favorite Armenian music and outdoor games to the event.
Please note that according to the city bylaws, alcohol in city parks is forbidden.
If you know of any Armenians in Edmonton and surrounding areas who may not have received this email, please inform them of the event.

We look forward to seeing you there!
Armenian community in Edmonton and St. Narek Council

Armenian Parliamentary Delegation Pays a Visit to the Diocesan Headquarters of the Canadian Armenian Diocese

Posted on June 7, 2015 at 11:25 PM Comments comments (405)

Հայաստանի Ազգային ժողովի պատուիրակութիւնը այցելեց Գանատայի Հայոց Թեմի Առաջնորդարանը

ամլոյ Դիւան
Մայիս 24, 2015-ին Հայաստանի Ազգային Ժողովի Նախագահ՝ Տիար Գալուստ Սահակեան եւ Ազգային Ժողովի անդամներ, ընկերակցութեամբ Հայաստանի Հանրապետութեան Գանատայի մօտ արտակարգ ե լիազօր դեսպան՝ Արմէն Եգանեանի, այցելեց Գանատայի Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ Առաջնորդարանը:
Պատուիրակութիւնը ներկայ եղաւ Մոնթրէալի Ս. Գրիգոր Լուպսաւորիչ Մայր Եկեղեցւոյ մէջ կայացած Սուրբ Պատարագին: Արարողութիւններէն ետք պատուիրակութիւնը հանդիպեցաւ Գանատահայոց Թեմի Առաջնորդ՝ Գերաշնորհ Տ. Աբգար Եպիսկոպոս Յովակիմեանի, Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւ՝ Արժանապատիւ Տ. Վազգէն Քահանայ Պոյաճեանի, թեմական եւ ծխական մարմիններու ինչպէս նաեւ Մոնթրէալի համայնքային կազմակերպութիւններու (Թէքէեան Մշակութային Միութեան, ՀԲԸՄ-եան, Պոլսահայ Միութեան;) ներկայացուցիչներու հետ: Այս առիթով ընդունելութիւն մը կազմակերպուեցաւ Ծխական Խորհուրդին կողմէ:
Հանդիպման ընթացքին, Առաջնորդ Սրբազան Հայրը ներկայացուց Գանատահայոց Թեմի պատմականը: Նախագահ Սահակեան անդրադարձաւ Հայաստանի ընթացիկ քաղաքականութեան եւ մատնանշեց կարեւորութիւնը եւ ամրապնդումը հայութեան, Հայաստանի եւ Սփիւռքի մէջ: Պրն. Սահակեան ապա Սրբազան Հօր յանձնեց յուշանուէր մը:

Armenian Parliamentary Delegation Pays a Visit to the Diocesan Headquarters of the Canadian Armenian Diocese

Press Office
On May 24, 2015, the Speaker of the National Assembly of Armenia, Mr. Galust Sahakyan and Members of the Parliament of Armenia, accompanied by H.E. Mr. Armen Yeganian, the Ambassador of the Republic of Armenia to Canada, visited the diocesan headquarters of the Armenian Apostolic Church, Canadian Diocese.
The delegation attended the Holy Liturgy (Patarag) at St. Gregory the Illuminator Armenian Cathedral of Montreal.  Following the liturgy, the delegation met with His Grace Bishop Abgar Hovakimian, Primate of the Armenian Apostolic Church Canadian Diocese, Fr. Vazgen Boyajyan, the Pastor of St. Gregory the Illuminator parish, members of the diocesan and parish bodies, and representatives of the Armenian community organizations operating in Montreal (Tekeyan Cultural Center, AGBU, Bolsahay Miutiun). On this occasion, a reception was offered by the Parish Council.
During the meeting, the primate presented the history of the Armenian diocese in Canada. The Speaker, Mr. Sahakyan, discussed the current political situation in Armenia and highlighted the importance of consolidation among Armenians in Armenia as well as in the diaspora.  Mr. Sahakyan then presented a commemorative present to the diocese.

Ecumenical Prayer in Edmonton dedicated to the Centennial of the Armenian Genocide

Posted on May 12, 2015 at 2:25 AM Comments comments (218)

On May 10, 2015, St. Narek Armenian Apostolic Parish of Edmonton in cooperation with the Roman Catholic Archdiocese organized a special commemoration Mass dedicated to the 100th Anniversary of the Armenian Genocide.
The Service was conducted by Archbishop Richard Smith at Saint Joseph's Basilica, accompanied by His Grace Abgar Hovakimian, Primate of the Armenian Apostolic Church Canadian Diocese, who was visiting Edmonton especially for this commemoration.
More than 1200 Christians attended the Mass. Following the Mass, faithful gathered at the Parish Hall of the Basilica, provided for the Armenian community with the compliments of the Archdiocese.


Primate, His Grace Abgar Hovakimian's visit to Edmonton for May 10th special event

Posted on May 6, 2015 at 3:00 PM Comments comments (322)
Dear Armenian community members,
 
We are pleased to announce that we have organized a special  commemoration mass with the Catholic Archdiocese of Edmonton, to be held at Saint Joseph’s Basilica on 10044 – 113 Street, on Sunday May 10th, 2015.
The mass begins at 10:00 am and concludes by the end of the hour. It will be presided by Archbishop Richard Smith, accompanied by our Primate Abkar Hovakimian, who is visiting Edmonton, especially for this commemoration.
The Basilica choir will perform Sourb Sourb and Der Voghormia, six front row naves have been reserved for our community, being punctual will be greatly appreciated.
A brief message will be conveyed on behalf of the community and a sermon from our Primate, to conclude the mass.
Following the mass we will gather at the Parish Hall of Saint Joseph’s Basilica, provided for us with the compliments of the Archdiocese.


We look forward to seeing you there.

Armenian Community in Edmonton and Saint Narek Parish Council

Special Commemoration Mass at St. Joseph's Basilica

Posted on April 28, 2015 at 1:50 AM Comments comments (0)
Dear Armenian community members,
 
We are pleased to announce that we have organized a special  commemoration mass with the Catholic Archdiocese of Edmonton, to be held at Saint Joseph’s Basilica on 10044 – 113 Street, on Sunday May 10th, 2015.
The mass begins at 10:00 am and concludes by the end of the hour. It will be presided by Archbishop Richard Smith, accompanied by our Primate Abkar Hovakimian, who is visiting Edmonton, especially for this commemoration.
The Basilica choir will perform Sourb Sourb and Der Voghormia, six front row naves have been reserved for our community, being punctual will be greatly appreciated.
A brief message will be conveyed on behalf of the community and a sermon from our Primate, to conclude the mass.
Following the mass we will gather at the Parish Hall of Saint Joseph’s Basilica, provided for us with the compliments of the Archdiocese.


We look forward to seeing you there.

Armenian Community in Edmonton and Saint Narek Parish Council

Armenian Community in Edmonton Commemorates the 100 Years of the Armenian Genocide

Posted on April 26, 2015 at 12:40 AM Comments comments (0)


On April 25, 2015 the Armenian community in Edmonton commemorated the 100th anniversary of the Armenian Genocide. The cerevmony started by laying a wreath at the War memorial in Churchil square followed by a gathering at the library, were community members shared family stories.

Russian community in Edmonton also organized a memorial mass at the St. Barbara Catherdral, were 100 candles were lit to commemorate the Armenian Genocide.

Armenian community thanks Alexandre Voloboev and Olga Prokhorova and Alberta Interscience Association for their support in organizing this event!Edmonton Journal April 24, 2015

Posted on April 26, 2015 at 12:25 AM Comments comments (95)

http://www.edmontonjournal.com/Armenian+Community+commemorates+100th+anniversary+genocide/11002093/story.ht

Armenian Community commemorates 100th anniversary of genocide

EDMONTON - The Armenian community in Edmonton is commemorating the 100th anniversary of what Pope Francis and Ottawa calls a genocide that resulted in the deaths of millions of Armenians.

Lilit Vardanyan, an organizer of the event, remembers the vivid stories of her grandfather and grandmother who were deported from Ottoman-era Turkey in 1915, at the ages of six and 17. Along with many other deportees, they were forced to walk across the barren desert to what is now the west border of Armenia, many dying along the way.

Her grandmother, “remembers her cousin carrying her, along with all the other deportees,” Vardanyan said. “The most vivid recollection she has is the smell as they walked past burning buildings.”

Using the word genocide to describe the event is controversial because it describes an intentional and wide-scale attempt to kill off an entire ethnic group.

The Turkish government denies that there was a planned genocide. Many countries, such as the United Kingdom, back its position. While Canada officially recognizes the 1915 Armenian slayings as genocide, other countries are careful not to use the term as it may strain their relations with Turkey.

Participants will meet Saturday at Winston Churchill Square at 1 p.m. and lay a wreath, made of purple forget-me-nots, at the Edmonton Cenotaph. Afterwards the group will meet at the Stanley A. Milner Library to share stories about the history of their families and engage in other cultural activities.

Vardanyan said the wreath is based on the one laid Friday in Yerevan, Armenia, during a commemoration ceremony.Edmonton Sun, April 25, 2015

Posted on April 26, 2015 at 12:15 AM Comments comments (60)

Edmonton Sun, April 25, 2015
http://www.edmontonsun.com/2015/04/25/dozens-hold-vigil-in-edmonton-to-commemorate-armenian-genocide

Armenian genocide vigil

Much of Edmonton’s small Armenian community came out for a vigil at Churchill Square Saturday to mark the 100th anniversary of the start of the Armenian genocide.

Roughly three dozen people marched across the square and laid a wreath in commemoration of the mass killing at the hands of the Ottoman Turks.

“Armenians all around the world, they have to remember the day, because this is the only way they can remember their ancestors, their great-grandparents who died during the genocide,” said co-organizer Anna Ketikyan, whose grandfather was a victim.

Surviving family members found it too painful to speak of the atrocities to Ketikyan when she was growing up.

She choked back tears as she remembered finding out for herself.

“When I watched the movies, it was really bad to see how people were tortured. And I’m ready to do everything for my kids, for my generation, to know the truth about this ... Somehow, in a very little way, they need to know what happened.”

Ketikyan is eternally grateful to Canada for taking her in but still misses her family in Armenia.

To this day, the mass killing of an estimated 1.5 million Armenians has not been recognized as a genocide by Turkey or several other countries, including the United States. The genocide has been acknowledged by Canada, the United Nations and more than 20 other countries.

“I don’t know how it is possible to heal the wound,” Ketikyan said.

“It’s the territory, it’s the soul of the nation there.”

kevin.maimann@sunmedia.ca

Armenian Genocide Commemoration in Edmonton

Posted on April 21, 2015 at 2:05 AM Comments comments (160)
Dear Armenians and friends,


On the occasion of the 100th anniversary of the Armenian Genocide, we invite you to join fellow Armenians and supporters to lay flowers at the City Hall Cenotaph in Churchill Square in Edmonton, at 1 pm on Saturday, April 25, 2015. This will be followed by an official ceremony and light reception at the Stanley Milner Library at 1:30 pm, in room 7 (6th floor).

The official ceremony will include music, poetry, oral presentations and family stories about the genocide. Guests who wish to share their family story will have the opportunity to do so. We ask that each story be kept to 3 minutes in length.

Please bring one battery-operated tea light candle for the ceremony.

This annual event is organized by the Armenian Genocide Centennial Committee of Edmonton, in collaboration with the Armenian Association of Alberta, Edmonton branch (commonly known as the Armenian Community in Edmonton) and the St. Narek Church.

Map / Carte

https://www.google.ca/maps/place/Sir+Winston+Churchill+Square,+Edmonton,+AB+T5J/@53.5456092,-113.490051,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x53a0224f85d63fab:0xfdfc5946d4de57d2

Links / Liens

http://genocidecentennial.ca/

http://www.armeniancommunityinedmonton.com/Chers Arméniens et amis,


À l’occasion du centenaire du génocide Arménien, vous êtes invités à déposer des fleurs au cénotaphe d’Edmonton à Churchill Square, le samedi 25 avril 2015 à 13h. Une cérémonie officielle et un goûter léger suivront, à la salle 7 de la bibliothèque Stanley Milner (au 6e étage) à 13h30.

La cérémonie officielle inclura des présentations et des histoires de famille par rapport au génocide, de la poésie et de la musique. Ceux et celles qui désirent partager leur histoire de famille auront la chance de le faire. On demanderait que chaque présentation soit limitée à environ 3 minutes. 

SVP amenez un lampion à piles pour la cérémonie.

Cette commémoration annuelle est organisée par le comité local du Centenaire du Génocide des Arméniens, en collaboration avec l’Association arménienne de l’Alberta- Edmonton et l’église arménienne St. Narek.

Edmonton Ceremony of the Commemoration of the 100 years of the Armenian Genocide

Posted on April 7, 2015 at 12:55 AM Comments comments (100)

--UN MESSAGE EN FRANÇAIS SUIVRA--

 

Dear Armenians and friends,

 

On the occasion of the 100th anniversary of the Armenian Genocide, we invite you to join fellow Armenians and supporters to lay flowers at the City Hall Cenotaph in Churchill Square in Edmonton, at 1 pm on Saturday, April 25, 2015. This will be followed by an official ceremony and light reception at the Stanley Milner Library at 1:30 pm, in room 7 (6th floor).

 

The official ceremony will include music, poetry, oral presentations and family stories about the genocide. Guests who wish to share their family story will have the opportunity to do so. We ask that each story be kept to 3 minutes in length.

 

Please bring one battery-operated tea light candle for the ceremony.

 

This annual event is organized by the Armenian Genocide Centennial Committee of Edmonton, in collaboration with the Armenian Association of Alberta, Edmonton branch (commonly known as the Armenian Community in Edmonton) and the St. Narek Church.

 

Map / Carte

 

https://www.google.ca/…/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x53a0224f8…;

 

Links / Liens

 

http://genocidecentennial.ca/

http://www.armeniancommunityinedmonton.com/

 

Chers Arméniens et amis,

 

À l’occasion du centenaire du génocide Arménien, vous êtes invités à déposer des fleurs au cénotaphe d’Edmonton à Churchill Square, le samedi 25 avril 2015 à 13h. Une cérémonie officielle et un goûter léger suivront, à la salle 7 de la bibliothèque Stanley Milner (au 6e étage) à 13h30.

 

La cérémonie officielle inclura des présentations et des histoires de famille par rapport au génocide, de la poésie et de la musique. Ceux et celles qui désirent partager leur histoire de famille auront la chance de le faire. On demanderait que chaque présentation soit limitée à environ 3 minutes.

 

SVP amenez un lampion à piles pour la cérémonie.

 

Cette commémoration annuelle est organisée par le comité local du Centenaire du Génocide des Arméniens, en collaboration avec l’Association arménienne de l’Alberta- Edmonton et l’église arménienne St. Narek.


 

Ladies lunch on April 4th

Posted on March 31, 2015 at 1:35 AM Comments comments (98)

Dear ladies,

We are planning ladies lunch on April 4th at 1pm. Every lady in our community is welcome!

Address: Mikado south-side, 1903-98 Street Edmonton, AB T6N1L5

Google map

Armenian community in Edmonton and St. Narek Parish Council

The first European coffee-shops were established by Armenians.

Posted on March 18, 2015 at 2:50 PM Comments comments (304)

The first European coffee-shops were established by Armenians.

It’s true – coffee doesn’t grow in Armenia. Never has, probably never will. The origins of that drink, today one of the most valuable traded commodities of the world, are to be found in a region of Ethiopia known as Kaffa. The story goes that a goatherd was surprised by the increased energy of his animals after they munched on the beans of a plant. Those beans, roasted and ground, brewed and drunk, turned out to have the same effect on humans.

From Ethiopia, through the Arab world, up through the Ottoman lands, those beans made their way into the hands of the traders and merchants who plied the routes from east to Middle East to Near East to Europe – Armenians included, arguably foremost among them.

The very first coffee houses in Vienna and in Paris were opened by Armenians. Johannes Diodato (or Hovhannes Astvatsatour, translating “God-given” – a very apt name for someone who pioneered dealing in coffee, as many would agree) led the way in the Hapsburg territories in the late 17th century, while one Pascal opened the first coffee-shop in Paris in 1672, followed by another Armenian, Maliban, that same year. Armenian fashions were in use in decorating the coffee-houses of that time. There is even an example of a coffee merchant referring to himself as “a naturalized Armenian” in a French play from 1696.

There are indications that early coffee-houses in London and in Prague were likewise established by Armenians. The social and political roles that such coffee-houses played in the following centuries are reflected in the café cultures of European capitals going strong until today, and emulated elsewhere on the continent and all over the world.

One word on the word. “Coffee” and its variants, such as “café”, “Kaffee”, “qahwa”, “kahve”, or “kofe”, dominate the name of the drink in just about all languages, except for two. One is from the original birthplace of the drink – in Amharic, a language of Ethiopia, it is called “buna” (which is also the word for “coffee bean” in Arabic). And the other is, of course, Armenian, which calls coffee “soorj” or “soorch” (in Western and Eastern pronunciation respectively). The origins of that word, which dates from at least 1787, are not clear. It could be a corruption of “sev choor” or “sev joor”, meaning “black water”, or it could be from the sound made when slurping a piping hot brew.

Genealogy - Don't Deny (Armenia) 2015 Eurovision Song Contest

Posted on March 15, 2015 at 1:10 PM Comments comments (0)

You need Adobe Flash Player to view this content.google9134e2c1d1ce5cd0.html