Events and News

Primate, His Grace Abgar Hovakimian's visit to Edmonton on November 20th, 2015

Posted on November 7, 2015 at 1:45 AM Comments comments (327)

Dear Members of the Armenian Community in  Edmonton,

We are pleased to inform you that on Friday, November 20th, His Grace Bishop Abgar Hovakimian, Primate of the Armenian Apostolic Church Canadian Diocese will pay a pastoral visit to Edmonton and will conduct Divine Liturgy and Bless Water with the newly blessed Holy Muron.

At Holy Etchmiadzin on September 27, His Holiness Karekin II, the Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians, blessed the Holy Muron and proclaimed it the “Muron of Victory” in commemoration of the centennial year of the Armenian Genocide.

The newly-blessed Holy Muron was distributed to all dioceses of the Armenian Church.

Click here to watch the Service of the blessing of the Holy Muron - https://www.youtube.com/channel/UCS85J4cHOHwLyeMkB8oIMxQ

The Divine Liturgy will take place at Christ Church (Anglican) 12116 - 102 Avenue, Edmonton T5N 0L6. It will start at 6:30 pm.

Following the Service, we will gather at the church hall to listen to the Primate and get acquainted.

Please bring sweets and pastry to share.

If anyone wishes requiem service or prayer for their sick, let us know in advance.

We all look forward to the pleasure of seeing you there!

St. Narek Parish Council

INVITATION FOR CHILDREN TO PARTICIPATE IN THE PAINTING CONTEST

Posted on August 29, 2015 at 12:00 AM Comments comments (37)

INVITATION FOR CHILDREN TO PARTICIPATE IN THE PAINTING CONTEST

The Canadian Diocese of the Armenian Apostolic Church proudly announces its 1st Children’s Painting Contest!

https://www.facebook.com/239802236057531/photos/a.542741669096918.1073741826.239802236057531/858355214202227/?__mref=message

Summer camp ARARAT is free for Armenians of Alberta

Posted on July 8, 2015 at 12:35 AM Comments comments (2)

 

http://www.campararat.ca/camp-ararat-2015/

Camp Ararat 2015

This wonderful camp is free for Armenians in Alberta, you need to pay only the flight fee!!!


The Camp Ararat Family is excited to enter its second decade under the guidance of His Grace Bishop Abgar Hovakimian, continuing its mission to provide an environment where Canadian Armenian youth can experience Christian faith and Armenian heritage in a fun, safe and educational setting while developing skills in fellowship and service to the church and community. This year’s camp will be held at a new private location in Ameliasburg, Ontario from Sunday, August 16th to Saturday, August 22nd, 2015 where campers will be exploring the 100th Anniversary of the Armenian Genocide. You can find registration packages at your parish church, on our website at www.campararat.ca or by emailing us at campararat@gmail.com.


 

Armenian Parliamentary Delegation Pays a Visit to the Diocesan Headquarters of the Canadian Armenian Diocese

Posted on June 7, 2015 at 11:25 PM Comments comments (599)

Հայաստանի Ազգային ժողովի պատուիրակութիւնը այցելեց Գանատայի Հայոց Թեմի Առաջնորդարանը

ամլոյ Դիւան
Մայիս 24, 2015-ին Հայաստանի Ազգային Ժողովի Նախագահ՝ Տիար Գալուստ Սահակեան եւ Ազգային Ժողովի անդամներ, ընկերակցութեամբ Հայաստանի Հանրապետութեան Գանատայի մօտ արտակարգ ե լիազօր դեսպան՝ Արմէն Եգանեանի, այցելեց Գանատայի Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ Առաջնորդարանը:
Պատուիրակութիւնը ներկայ եղաւ Մոնթրէալի Ս. Գրիգոր Լուպսաւորիչ Մայր Եկեղեցւոյ մէջ կայացած Սուրբ Պատարագին: Արարողութիւններէն ետք պատուիրակութիւնը հանդիպեցաւ Գանատահայոց Թեմի Առաջնորդ՝ Գերաշնորհ Տ. Աբգար Եպիսկոպոս Յովակիմեանի, Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւ՝ Արժանապատիւ Տ. Վազգէն Քահանայ Պոյաճեանի, թեմական եւ ծխական մարմիններու ինչպէս նաեւ Մոնթրէալի համայնքային կազմակերպութիւններու (Թէքէեան Մշակութային Միութեան, ՀԲԸՄ-եան, Պոլսահայ Միութեան;) ներկայացուցիչներու հետ: Այս առիթով ընդունելութիւն մը կազմակերպուեցաւ Ծխական Խորհուրդին կողմէ:
Հանդիպման ընթացքին, Առաջնորդ Սրբազան Հայրը ներկայացուց Գանատահայոց Թեմի պատմականը: Նախագահ Սահակեան անդրադարձաւ Հայաստանի ընթացիկ քաղաքականութեան եւ մատնանշեց կարեւորութիւնը եւ ամրապնդումը հայութեան, Հայաստանի եւ Սփիւռքի մէջ: Պրն. Սահակեան ապա Սրբազան Հօր յանձնեց յուշանուէր մը:

Armenian Parliamentary Delegation Pays a Visit to the Diocesan Headquarters of the Canadian Armenian Diocese

Press Office
On May 24, 2015, the Speaker of the National Assembly of Armenia, Mr. Galust Sahakyan and Members of the Parliament of Armenia, accompanied by H.E. Mr. Armen Yeganian, the Ambassador of the Republic of Armenia to Canada, visited the diocesan headquarters of the Armenian Apostolic Church, Canadian Diocese.
The delegation attended the Holy Liturgy (Patarag) at St. Gregory the Illuminator Armenian Cathedral of Montreal.  Following the liturgy, the delegation met with His Grace Bishop Abgar Hovakimian, Primate of the Armenian Apostolic Church Canadian Diocese, Fr. Vazgen Boyajyan, the Pastor of St. Gregory the Illuminator parish, members of the diocesan and parish bodies, and representatives of the Armenian community organizations operating in Montreal (Tekeyan Cultural Center, AGBU, Bolsahay Miutiun). On this occasion, a reception was offered by the Parish Council.
During the meeting, the primate presented the history of the Armenian diocese in Canada. The Speaker, Mr. Sahakyan, discussed the current political situation in Armenia and highlighted the importance of consolidation among Armenians in Armenia as well as in the diaspora.  Mr. Sahakyan then presented a commemorative present to the diocese.

Ecumenical Prayer in Edmonton dedicated to the Centennial of the Armenian Genocide

Posted on May 12, 2015 at 2:25 AM Comments comments (256)

On May 10, 2015, St. Narek Armenian Apostolic Parish of Edmonton in cooperation with the Roman Catholic Archdiocese organized a special commemoration Mass dedicated to the 100th Anniversary of the Armenian Genocide.
The Service was conducted by Archbishop Richard Smith at Saint Joseph's Basilica, accompanied by His Grace Abgar Hovakimian, Primate of the Armenian Apostolic Church Canadian Diocese, who was visiting Edmonton especially for this commemoration.
More than 1200 Christians attended the Mass. Following the Mass, faithful gathered at the Parish Hall of the Basilica, provided for the Armenian community with the compliments of the Archdiocese.


Primate, His Grace Abgar Hovakimian's visit to Edmonton for May 10th special event

Posted on May 6, 2015 at 3:00 PM Comments comments (340)
Dear Armenian community members,
 
We are pleased to announce that we have organized a special  commemoration mass with the Catholic Archdiocese of Edmonton, to be held at Saint Joseph’s Basilica on 10044 – 113 Street, on Sunday May 10th, 2015.
The mass begins at 10:00 am and concludes by the end of the hour. It will be presided by Archbishop Richard Smith, accompanied by our Primate Abkar Hovakimian, who is visiting Edmonton, especially for this commemoration.
The Basilica choir will perform Sourb Sourb and Der Voghormia, six front row naves have been reserved for our community, being punctual will be greatly appreciated.
A brief message will be conveyed on behalf of the community and a sermon from our Primate, to conclude the mass.
Following the mass we will gather at the Parish Hall of Saint Joseph’s Basilica, provided for us with the compliments of the Archdiocese.


We look forward to seeing you there.

Armenian Community in Edmonton and Saint Narek Parish Council

The Saints of Genocide

Posted on April 16, 2015 at 12:15 AM Comments comments (100)

You need Adobe Flash Player to view this content.

ապրիլի 23-ի սրբադասման արարողությանն ընդառաջ

Ովքեր, երբ և ինչպես որոշեցին սրբադասել 1915-ի զոհերին. մոտ 400 տարի շարունակ սրբադասում չկատարած հայ եկեղեցու ծիսակարգը և արարողակարգը ճշտելու ընթացքի մասին տեսանյութ է պատրաստել Մեծի Տանն Կիլիկիո կաթողիկոսարանի լսատեսողական բաժինը: 23 Ապրիլ 2015-ին Սուրբ Էջմիածնի մէջ Հայ եկեղեցին իր սուրբերու շարքին պիտի դասէ Հայոց ցեղասպանութեան անմեղ զոհերն ու նահատակները, համանախագահութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ...

Pope Holds Centennial Mass, Condemns Genocide Denial (Video)

Posted on April 13, 2015 at 12:55 AM Comments comments (275)


You need Adobe Flash Player to view this content.


Pope Francis held Solemn Mass for the Centenary of the Armenian Genocide today, during which he remembered “the first genocide of the 20th century,” spoke about the consequences of forgetting and denial, and proclaimed the Armenian Saint Gregory of Narek a Doctor of the Church. Catholicoi Karekin II and Aram I, along with Patriarch Catholicos Nerses Bedros XIX, arrived at the Basilica of Saint Peter with Pope Francis. Armenian President Serge Sarkisian was also present at the Holy Mass.

Pope Francis held Solemn Mass for the Centenary of the Armenian Genocide.

Pope Francis holds a Solemn Mass for the Centenary of the Armenian Genocide.

In his powerful remarks, Pope Francis spoke about three major tragedies of the past century: “The first, which is widely considered ‘the first genocide of the 20th century,’ struck your own Armenian people, the first Christian nation, as well as Catholic and Orthodox Syrians, Assyrians, Chaldeans, and Greeks,”said Pope Francis. “Bishops and priests, religious, women and men, the elderly, and even defenseless children and the infirm were murdered. The remaining two were perpetrated by

In strong terms, Pope Francis condemned the failure to remember and the act of denial, which he said only kept wounds festering and bleeding. “Dear Armenian Christians, today, with hearts filled with pain but at the same time with great hope in the risen Lord, we recall the centenary of that tragic event, that immense and senseless slaughter whose cruelty your forebears had to endure,” he said, stressing, “It is necessary, and indeed a duty, to honor their memory, for whenever memory fades, it means that evil allows wounds to fester. Concealing or denying evil is like allowing a wound to keep bleeding without bandaging it!”

Dear Armenian Christians, today, with hearts filled with pain but at the same time with great hope in the risen Lord, we recall the centenary of that tragic event, that immense and senseless slaughter whose cruelty your forebears had to endure. It is necessary, and indeed a duty, to honor their memory, for whenever memory fades, it means that evil allows wounds to fester. Concealing or denying evil is like allowing a wound to keep bleeding without bandaging it!

Pope Francis lamented that the “enthusiasm” for preventing genocides created after World War II was “dissipating,” as evidenced by inaction in the face of today’s atrocities.

“It seems that the human family has refused to learn from its mistakes caused by the law of terror, so that today too there are those who attempt to eliminate others with the help of a few and with the complicit silence of others who simply stand by. We have not yet learned that ‘war is madness,’ ‘senseless slaughter,’” said Pope Francis.

“In the firm certainty that evil never comes from God, who is infinitely good, and standing firm in faith, let us profess that cruelty may never be considered God’s work and, what is more, can find absolutely no justification in his Holy Name,” Pope Francis added.

At the end of the Mass, His Holiness Karekin II, His Holiness Aram I, and His Beatitude Nerses Bedros XIX offered their remarks. Throughout the Mass, Armenian Church hymns were sung.

The English translation of the Pope’s remarks, as published by Vatican Radio, is below.

***

Greeting of the Holy Father

Mass for the Faithful of the Armenian Rite

April 12, 2015

On a number of occasions I have spoken of our time as a time of war, a third world war which is being fought piecemeal, one in which we daily witness savage crimes, brutal massacres and senseless destruction. Sadly, today too we hear the muffled and forgotten cry of so many of our defenseless brothers and sisters who, on account of their faith in Christ or their ethnic origin, are publicly and ruthlessly put to death—decapitated, crucified, burned alive—or forced to leave their homeland.

Today too we are experiencing a sort of genocide created by general and collective indifference, by the complicit silence of Cain, who cries out: “What does it matter to me? Am I my brother’s keeper?” (cf. Gen 4:9; Homily in Redipuglia, Sept. 13, 2014).

In the past century our human family has lived through three massive and unprecedented tragedies. The first, which is widely considered “the first genocide of the 20th century” (JOHN PAUL II and KAREKIN II, Common Declaration, Etchmiadzin, Sept. 27, 2001), struck your own Armenian people, the first Christian nation, as well as Catholic and Orthodox Syrians, Assyrians, Chaldeans, and Greeks. Bishops and priests, religious, women and men, the elderly, and even defenseless children and the infirm were murdered. The remaining two were perpetrated by Nazism and Stalinism. And more recently there have been other mass killings, like those in Cambodia, Rwanda, Burundi, and Bosnia. It seems that humanity is incapable of putting a halt to the shedding of innocent blood. It seems that the enthusiasm generated at the end of the Second World War has dissipated and is now disappearing. It seems that the human family has refused to learn from its mistakes caused by the law of terror, so that today too there are those who attempt to eliminate others with the help of a few and with the complicit silence of others who simply stand by. We have not yet learned that “war is madness,” “senseless slaughter” (cf. Homily in Redipuglia, Sept. 13, 2014).

Dear Armenian Christians, today, with hearts filled with pain but at the same time with great hope in the risen Lord, we recall the centenary of that tragic event, that immense and senseless slaughter whose cruelty your forebears had to endure. It is necessary, and indeed a duty, to honor their memory, for whenever memory fades, it means that evil allows wounds to fester. Concealing or denying evil is like allowing a wound to keep bleeding without bandaging it!

I greet you with affection and I thank you for your witness.

With gratitude for his presence, I greet Mr. Serge Sarkisian, the President of the Republic of Armenia.

My cordial greeting goes also to my brother Patriarchs and Bishops: His Holiness Kerekin II, Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians; His Holiness Aram I, Catholicos of the Great House of Cilicia; His Beatitude Nerses Bedros XIX, Patriarch of Cilicia of Armenian Catholics; and Catholicosates of the Armenian Apostolic Church and the Patriarchate of the Armenian Catholic Church.

In the firm certainty that evil never comes from God, who is infinitely good, and standing firm in faith, let us profess that cruelty may never be considered God’s work and, what is more, can find absolutely no justification in his Holy Name. Let us continue this celebration by fixing our gaze on Jesus Christ, risen from the dead, victor over death and evil!

 

 

 

Pope Francis Calls Slaughter of Armenians by Ottoman Turkey Genocide

Posted on April 13, 2015 at 12:40 AM Comments comments (79)
Screen Shot 2015-04-12 at 11.30.18 AM

Pope Francis conducting Holy Mass for the faithful of Armenian Rite.

Pope Francis led a Holy Mass for the faithful of Armenian Rite at the Vatican on April 12. During the mass, Pope Francis said that the slaughter of the Armenians in the Ottoman Empire was the first genocide of the 20th Century.

“In the past century our human family has lived through three massive and unprecedented tragedies. The first, which is widely considered ‘the first genocide of the 20th century,’ struck your own Armenian people,” the pontiff said during the mass.

“It seems that the human family has refused to learn from its mistakes caused by the law of terror, so that today too there are those who attempt to eliminate others with the help of a few and with the complicit silence of others who simply stand by,” he continued.

According to the Associated Press, Turkey’s embassy to the Holy See canceled a planned news conference for Sunday, presumably after learning that the pope would utter the word “genocide” over its objections.

Armenia’s President Serzh Sargsyan, His Holiness Karekin II, Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians, His Holiness Aram I, Catholicos of the Great House of Cilicia and His Beautitude Nerses Bedros XIX, Catholicos Patriarch of Cilicia of Armenian Catholics took part in the Holy Mass.

Armenian Church hymns were sung during the entirety of the mass, with the traditional Armenian duduk making its first ever appearance in St. Peter’s Basilica. At the end of the Mass, a requiem was held for the souls of the 1.5 million Armenians who perished during the genocide led by His Beautitude Nerses Bedros XIX, His Holiness Karekin II and His Holiness Aram I. All three Armenian Church leaders made concluding speeches.

His Holiness Karekin II, Catholicos of All Armenians was the first to offer his remarks at the end of the Papal Mass. He said that the centuries-old friendship of the two churches was significant and thanked Pope Francis for his solidarity in brotherhood. He said that humanity was not able to stop the Armenian Genocide nor condemn it, and as a result had to bear witness to more genocides. His Holiness went on to say that in this 100th year, the recognition of the Armenian Genocide, its condemnation and restitution is an imperative for the world.

His Holiness Aram I, Catholicos of the Great House of Cilicia also offered his remarks. “In fact, the Armenian Genocide is an unforgettable and undeniable fact of history, deeply rooted in the annals of modern history and in the common consciousness of the Armenian people, therefore any attempt to erase it from history and our common memory is doomed to fail. In fact in 1915, 1.5 million Armenians were victims of a genocide carefully planned and systematically executed by the Ottoman Empire of the time. Not only did we lose 1.5 million Armenians, but thousands of Armenian monasteries, churches, community centers, objects of spiritual and cultural immense value were destroyed, lost or confiscated. They still remain confiscated, including the Armenian Catholicosate in Sis. We cannot forget this first genocide of the 20th century this crime against humanity. Your Holiness, according to international law, genocide is a crime against humanity and international sets out clearly that condemnation, recognition and reparation of genocide are closely linked. The Armenian cause is a cause of justice and as we well know, justice is not human made, it’s a gift of God, therefore the violation of justice is a sin against God. On the centenary of the Armenian Genocide, our martyrs today challenge us to reaffirm our commitment to justice and human dignity and human rights.” His Holiness went on to say that during the Genocide, Pope Benedict XV made countless calls to halt the atrocities being realized against the Armenian nation. “We never forget the continuous assistance and solidarity of the Church towards the Armenians, that is to say towards justice.”

His Beautitude Nerses Bedros XIX addressed the congregation in Italian. He said that at the conclusion of this emotional Papal Mass, where St. Gregory of Narek was proclaimed as Doctor of the Church, “all of us present, in particular the Armenian faithful, are full of gratitude.” All those who have read the pages of Narek, he said, will be filled with the spirit and soul of Narek, who lived and worked in the 10th century. He said that the Armenians were victims of the Genocide because of their Christian faith.

During the Papal Mass, St. Gregory of Narek, a 10th century Armenian mystic was proclaimed a Doctor of the Church by Pope Francis, a title bestowed on only 35 other people. It is reserved for those who have ‘greatly served the universal church.’

 

Khrimyan Hayrik's will to Armenians

Posted on March 10, 2015 at 12:25 AM Comments comments (333)

Խրիմյան Հայրիկի կտակը

Ավանդում եմ ձեզ անանց օրհնության այս կտակը:
– Օրհնեցե՛ք, որ ձեր զավակները հայրենական սուրբ կրոնը, հավատքը, սուրբ հայրերի ավանդությունն անարատ ու անեղծ պահեն, սիրե՛ն Հայաստանյայց եկեղեցին, չբաժանվե՛ն Թադեոսի ու Լուսավորիչ հոր հոտից ու փարախից: Օրհնեցե՛ք, որ նրանք Ավետարանը գրկեն ու սովորեն նրա սիրո դասերը, սիրեն եղբորը, ընկերոջը, լինեն մարդասեր:
– Օրհնեցե՛ք, որ ազգը սիրեն, հայրենիքը սիրեն ու չմոռանան նրա հին, անշուքացած փառքն ու հիշատակը, հիշեն նրա կիսակործան տաճարները:
– Օրհնեցե՛ք, դաստիարակե՛ք, որ նրանք ուսում սիրեն, գիտություն սիրեն, դպրոց սիրեն, առաջադիմությունը պատվեն: Օրհնեցե՛ք և ուսուցանե՛ք, եթե քաղաքացի են, նոր աշխարհի այլևայլ արհեստները սովորեն, անխարդախ լինեն վաճառելու և գնելու մեջ: Իսկ եթե շինական են, հող սիրեն, մաճ սիրեն, աշխատանք սիրեն, հայրենի նվիրական ու սեփական հողերից մի բուռ անգամ չզիջեն:
– Ի վերջո, օրհնեցե՛ք, որ նրանք ամուսնասեր լինեն, տնաշեն ու տնարար լինեն, բարի ու ազնվական ընտանիք կազմեն, որով միայն հնարավոր կլինի, որ ազգային կյանքը բարվոքվի, բարձրանան նրա համբավն ու փառքը:


google9134e2c1d1ce5cd0.html